Voorwaarden geld terug actie

Bent u niet tevreden over de snurkbeugel en werkt deze na twee controle bezoeken aan de praktijk nog steeds niet optimaal? Dan krijgt u het aankoopbedrag van de beugel retour. Deze actie geldt alleen voor primaire snurkers. Het eigen risico is beperkt tot € 99, dit betekent dat u het overgrote deel van de rekening van De Snurkpoli zelf terug krijgt.

• De geld terug actie is niet van toepassing als de apneubeugel wordt vergoed door de verzekering.
• U dient de registratiekaart van Goedegebuure SomnoMed Slaaptechniek ingevuld naar hen op te sturen.
• U dient de beugel binnen een periode van drie maanden na ontvangst in te leveren.
• U dient een korte enquête in te vullen hoe u de beugel hebt ervaren.
• Er vindt geen restitutie plaats als er bij de intake een forse braakreflex is en/of ernstige kaakgewrichtsklachten zijn geconstateerd.
• Bij veranderingen van de mondsituatie, waardoor het dragen van de snurkbeugel niet meer mogelijk is.
• In geval van xerostomie of een andere systeemziekte met manifestaties in de mond.
• Het honorarium van de beugel zelf en de bijkomende kosten van de tandtechnieker worden aan u terugbetaald.
• Er vindt geen restitutie plaats van het al door uw zorgverzekeraar betaalde deel van de snurkbeugel zelf. U dient daarom de afrekening van de snurkbeugel van uw zorgverzekeraar te overleggen.