Volg ons op Facebook
Volg ons op Linkedin
Volg ons op Twitter

kwaliteit van de snurkbeugel

De SomnoDent® snurkbeugel is internationaal ISO en CE gecertificeerd en FDA goedgekeurd.

 

Dit betekent dat alle procedures worden gecontroleerd en de kwaliteit is gewaarborgd. Mede hierdoor heeft de Snurkpoli exclusieve contracten kunnen afsluiten met de meeste grote zorgverzekeraars.

Accreditatie behaald bij de nvts

Er worden in toenemende mate eisen gesteld aan de diagnostiek en behandeling van snurken en slaapapneu met een MRA (snurkbeugel). Tandheelkundige slaapgeneeskunde is een specialisme geworden, waarbij men als arts moet kunnen aantonen over bewezen praktische kwaliteiten, ervaring, kennis en kunde te beschikken.

 

Yvo van den Broek heeft in 2011 het accreditatie examen afgelegd bij de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde: NVTS. Een geaccrediteerde behandelaar dient zich te houden aan vaste protocollen. Er worden strikte eisen gesteld aan de kwaliteit van consultatie, de behandeling, voorlichting aan en communicatie met patiënten en collega's.