Volg ons op Facebook
Volg ons op Linkedin
Volg ons op Twitter

betaalt de verzekeraar?

Slaapapneu

Indien er sprake is van slaapapneu wordt de snurk/apneu-beugel voor het grootste deel vergoed. Wel dient u rekening te houden met het wettelijk eigen risico van € 385 bij vergoedingen uit de basisverzekering.

 

Bij de meeste verzekeraars kunnen wij rechtstreeks declareren via tandtechnici Goedegebuure. Wel zo gemakkelijk want dat betekent dat u de rekening niet zelf hoeft op te sturen en ook niet hoeft voor te schieten. Als dit niet het geval is dient u de nota contant te voldoen en zelf op te sturen.

 

Snurken

Er zijn verzekeraars die, indien er uitsluitend sprake is van een snurkprobleem maar NIET van slaapapneu, de kosten van de snurkbeugel gedeeltelijk vergoeden. Dan meestal uitsluitend uit de meest uitgebreide aanvullende (tandarts) verzekeringen.

 

Vooronderzoek

Wanneer u uitsluitend blijkt te snurken, dan kunnen de kosten van het vooronderzoek veelal worden gedeclareerd bij uw aanvullende tandartsverzekering. Raadpleeg daarvoor de polisvoorwaarden van uw verzekering. U kunt de voorwaarden vinden in de polis en op de website van uw zorgverzekeraar bij het onderdeel hulpmiddelen en/ of mondzorg.

 

De kosten van het vooronderzoek komen ten laste van de aanvullende tandartsverzekering. Het is dus verstandig om bij uw verzekeraar te informeren naar de exacte vergoeding in uw specifieke geval. Bij voorkeur al voordat u een vooronderzoek laat uitvoeren. Aan het vooronderzoek zijn namelijk kosten verbonden.

 

Een aantal verzekeraars lijkt in hun voorwaarden aan te geven dat er geen vergoeding voor de snurkbeugel bestaat. Waarschijnlijk bedoelt men dat er bij snurken geen recht op vergoeding van de snurkbeugel zelf uit de aanvullende tandartsverzekering bestaat.

 

Maar bij slaapapneu is er zeker recht op vergoeding, aangezien wettelijk is bepaald dat de apneubeugel uit de basisverzekering wordt vergoed. Wilt u vooraf bij uw zorgverzekeraar informeren over de hoogte van de vergoeding, download dan hier de begroting voor de apneubeugel en hier voor de snurkbeugel.

Tarievenlijst prestatiecodes (PDF)
Vergoeding snurkbeugel bij snurken of apneu (PDF)

Bijzondere omstandigheden kunnen tot een afwijkend tarief leiden. Uiteraard overleggen wij vooraf welke kosten er aan de behandeling zijn verbonden. Daar hoort natuurlijk altijd een schriftelijke begroting bij.

 

Geen vergoeding?

Ook als u met uw snurkprobleem niet voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking komt, dan heeft u altijd de mogelijkheid om de snurkbeugel op eigen kosten aan te schaffen.

 

Vooronderzoek en vervolg

We starten met een vooronderzoek. Als dit onderzoek uitwijst dat wij u kunnen helpen, stellen wij een behandeltraject op. uiteraard ontvangt u van ons een schriftelijke begroting voor we aan de behandeling beginnen. Ieder vooronderzoek kost geld, ongeacht of wij u verder kunnen helpen. Het is dus verstandig tijdig bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoedingsregelingen.


Bij enkele verzekeraars kunnen wij de nota rechtstreeks bij hen indienen. Dit betekent dat wij zorg dragen voor de volledige administratieve afhandeling van de factuur. De voordelen voor u zijn dan dat u zelf geen nota aan uw zorgverzekeraar hoeft te zenden, maar ook dat uw zorgverzekeraar vervolgens uitsluitend de niet volgens de polisvoorwaarden vergoede kosten rechtstreeks bij u incasseert. u dient de nota per PIN of creditcard te voldoen, in die gevallen uw verzekeraar de nota niet rechtstreeks dan wel niet volledig aan ons vergoedt.

 

Goed om te weten

Vanaf 1 januari 2015 worden door een aantal grote zorgverzekeraars slaap apneu behandelingen alleen nog vergoed als die zijn uitgevoerd bij geaccrediteerde en erkende slaapgeneeskundige tandartsen. De rest van de verzekeraars heeft dit protocol per 1 januari 2016 gevoerd.

 

Om de kwaliteit van onze behandelingen naar een nog hoger peil te brengen is medisch specialist en KNO arts Mw. A Hesselink aangetrokken. Zij beoordeelt de apneu en snurktesten en zal bij uw bezoek aan De Snurkpoli zo nodig een onderzoek van keel en mondholte uitvoeren en adviseren over de best bij u passende behandeling. Ook het consult en het KNO advies zijn (nog) gratis. De Snurkpoli’s waren de eerste en zijn nog steeds een van weinige klinieken met een Niet Goed, Geld Terug Garantie Regeling. KNO artsen, longartsen en neurologen verwijzen om die reden vaak naar De Snurkpoli.

Belangrijke informatie


Belastingaftrek 

De Snurkbeugel is een hulpmiddel tegen snurken en slaapapneu. Dat betekent dat de kosten mogelijk aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Is dit het geval dan kunt u alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten opvoeren, (dus geen reiskosten en dergelijke) voor zover deze niet door uw werkgever/verzekering worden vergoed. In sommige gevallen komen ook de gemaakte reiskosten in aanmerking voor belastingaftrek.

 

Raadpleeg altijd de website van de Belastingdienst voorafgaand aan uw bezoek aan de Snurkpoli om de exacte belastingaftrek in uw persoonlijke situatie te berekenen.