De Apneuvereniging is een patiëntenvereniging. Hier vindt u informatie over de verschijnselen van apneu, de samenhang met andere aandoeningen, de manier waarop de diagnose gesteld wordt, de slaapklinieken en hun specialisme en de verschillende behandelingen. Door haar jaarlijkse onderzoeken (iedere twee jaar onder duizenden patiënten) is zij bijzonder goed op de hoogte van de dagelijkse praktijk van diagnose en behandeling in Nederland. Als u lid wordt van de Apneuvereniging kunt u ieder voorjaar en najaar een regionale bijeenkomst bezoeken en u ontvangt ieder kwartaal het Apneu-magazine, met daarin de ervaringen van andere patiënten, de laatste ontwikkelingen bij de therapie en wat u zelf kunt doen om u beter te voelen.

Onze ervaring is dat iedereen met apneu de jaren voorafgaand aan de diagnose in een min of meer ernstige neerwaartse spiraal (gezondheid, werk en thuis) terecht is gekomen. De start met de behandeling kan het begin zijn van een jarenlange opwaartse spiraal.

Meer over apneu →