De SomnoDent® snurkbeugel is internationaal ISO gecertificeerd en FDA goedgekeurd. Dit betekent dat alle procedures worden gecontroleerd en de kwaliteit is gewaarborgd. Mede hierdoor heeft De Snurkpoli exclusieve contracten kunnen afsluiten met alle zorgverzekeraars.

Accreditatie behaald bij de NVTS

Er worden in toenemende mate eisen gesteld aan de diagnostiek en behandeling van snurken en slaapapneu met een MRA (snurkbeugel). Tandheelkundige slaapgeneeskunde is een specialisme geworden, waarbij men als arts moet kunnen aantonen over bewezen praktische kwaliteiten, ervaring, kennis en kunde te beschikken.

Margit Lawant heeft als een van de eersten het accreditatie examen afgelegd bij de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde: NVTS. Een geaccrediteerde behandelaar dient zich te houden aan vaste protocollen. Er worden strikte eisen gesteld aan de kwaliteit van consultatie, de behandeling, voorlichting aan en communicatie met patiënten en collega’s.

Meer over de snurkbeugel →