Indien er tijdens een slaaponderzoek is vastgesteld dat u slaapapneu heeft en u heeft van de slaapspecialist (KNO-arts, longarts of neuroloog) een verwijzing gekregen naar de tandarts voor het aanmeten van een apneubeugel (MRA), dan wordt de behandeling volledig vergoed uit de basisverzekering. U betaalt wel uw eigen risico van de basisverzekering, voor zover u dit reeds niet voor andere behandelingen in heb gezet.

Indien er vastgesteld is dat u geen slaapapneu heeft, kunt u bij de snurkpoli behandeld worden als snurker. U heeft dan echter geen recht op vergoeding. Het succespercentage met betrekking tot het verdwijnen of sterk verminderen van snurkklachten ligt op 95%.

De rekening die u van de bij De Snurkpoli aangesloten tandarts ontvangt ziet er als volgt uit:

Behandelcode Bedrag
C003 – Incidenteel consult €      25,27
G71 – MRA behandeling €    332,47
G71 – Tandtechnische kosten MRA €    599,-
X21 – Kaakoverzichtsfoto (OPT) €      79,79
Totaal € 1.036,53