Als er tijdens een slaaponderzoek is vastgesteld dat u slaapapneu heeft en u heeft van de slaapspecialist (KNO-arts, longarts of neuroloog) een verwijziging gekregen naar de tandarts voor het aanmeten van een apneubeugel (MRA), dan wordt de behandeling volledig vergoed uit de basisverzekering. U moet dan eventueel nog wel rekening houden met uw eigen risico van de basisverzekering.

Als er bij u is vastgesteld dat u geen slaapapneu heeft, maar ‘slechts’ een snurker bent (met alle bijkomende geluidsproblemen), dan heeft u geen recht op vergoeding. Ook dan kunnen wij u goed helpen om van uw snurkprobleem af te komen. Het succespercentage met betrekking tot het verdwijnen of sterk verminderen van uw problemen ligt op 95%. Wij bieden de behandeling dan ook ‘no cure, no pay‘ aan. De rekening die u van de bij De Snurkpoli aangesloten tandarts ontvangt ziet er als volgt uit:

Behandelcode bedrag
C13 – probleemgericht consult € 22,91
G71 – MRA behandeling € 301,46
G71 – tandtechnische kosten MRA € 569
X21 – Kaakoverzichtsfoto € 72,35
Totaal € 965,72