Slaapapneu

Indien er sprake is van slaapapneu wordt de snurk/apneu-beugel volledig vergoed. Wel dient u rekening te houden met uw eigen risico bij vergoedingen uit de basisverzekering.

Slaaponderzoek en apneubeugel in hetzelfde kalenderjaar
Doet u in hetzelfde kalenderjaar een slaaponderzoek en laat u een snurkbeugel aanmeten? In dat geval gaat het eigen risico al op aan het slaaponderzoek en zijn de eigen kosten voor de apneubeugel nihil.

Wij kunnen rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar. Wel zo gemakkelijk, want dat betekent dat u niets hoeft te doen. Als dit niet mogelijk is, dan moet u de nota zelf voorschieten en opsturen.

Snurken

Indien er uitsluitend sprake is van een snurkprobleem en niet van slaapapneu, is het mogelijk dat uw snurkbeugel vanuit een aanvullende verzekering toch (gedeeltelijk) vergoed wordt. Raadpleeg daarvoor de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Vooronderzoek

Aan het vooronderzoek zijn kosten verbonden. Wanneer u uitsluitend blijkt te snurken, dan kunnen de kosten van het vooronderzoek veelal worden gedeclareerd bij uw basisverzekering. Raadpleeg daarvoor de polisvoorwaarden van uw verzekering, bij voorkeur al voordat u een vooronderzoek laat uitvoeren.

Geen vergoeding?

Komt u met uw snurkprobleem niet voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking? U heeft altijd de mogelijkheid om de snurkbeugel op eigen kosten aan te schaffen. De kosten van een snurk- of apneubeugel zijn mogelijk aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Is dit het geval, dan kunt u alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten opvoeren, dus geen reiskosten en dergelijke, voor zover deze niet door uw werkgever/verzekering worden vergoed. In sommige gevallen komen ook de gemaakte reiskosten in aanmerking voor belastingaftrek.

Procedure

We starten met een vooronderzoek. Wanneer dit onderzoek uitwijst dat wij u kunnen helpen, stellen wij een behandeltraject op. Uiteraard ontvangt u van ons een schriftelijke begroting voor we aan de behandeling beginnen.

Bij nagenoeg alle verzekeraars kunnen wij in geval van slaapapneu de nota rechtstreeks indienen. Dit betekent dat wij in principe zorg dragen voor de volledige administratieve afhandeling van de factuur. De voordelen voor u zijn dan dat u zelf geen nota aan uw zorgverzekeraar hoeft te zenden, maar ook dat uw zorgverzekeraar vervolgens uitsluitend de niet volgens de polisvoorwaarden vergoede kosten rechtstreeks bij u incasseert. Wanneer uw verzekeraar de nota niet rechtstreeks dan wel niet volledig aan ons vergoedt, moet u de nota zelf te voldoen.

Meer over de oplossing tegen snurken en apneu →